Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkey

Turkey

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
Should Türkiye (Turkey) be ready to join European Union (EU) ?
(118 Messages in 12 pages - View all)
<<  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12
100.       AlphaF
5677 posts
 08 Feb 2013 Fri 10:00 am

 

Quoting Laleler

avrupa ekonomik krizlerle boğuşuyor geleceği de parlak görünmüyor. hem kültürel olarak da çok farklıyız. bence Türk ülkeleriyle ilgilensin Türkiye. istenmediğimiz yerde ne işimiz var. çok da meraklıydık sanki onlara

 

Avrupaya yönlenmek ve Avrupa ile ortak olmak farklı şeyler.

Avrupaya yönlenmenin gayesi Avrupa ile birleşmek olmamalı.

Gaye, onların halen bizden ileride göründükleri demokrasi, adalet, eşitlik, yönetimin şeffaflığı, temel hak ve özgürlükler gibi kavramların kendi yapımıza yerleşmesinde onları örnek almak olmalı...hatta onları geçmeye çalışmaktır. Bence ortak olmamızın gereği sorgulanmalı.

Saydığım özellikler dış Türk ülkelerinin hiçbirinde yok...Biz de bu konuda onlara örnek olacaj halde değiliz......Birbirimize - karşılıklı ticari ilişkiler hariç - faydalı olabilmemiz biraz zor.

og2009 liked this message
101.       og2009
409 posts
 10 Feb 2013 Sun 04:15 am

Halen dünyada 7 Türk ve Türki devleti vardır.Türkiye ve Türki devletleri arasında;  ortak bir alfabe ve dil kültürü bulunmamaktadır; ortak sosyal,  tarihi, coğrafi, kültürel, ekonomik, siyasal bağlar ve paydalar oluşturulamamıştır;ortak bir sanat, edebiyat ve felsefe üretilememiştir, ayrıca Türk ve Türki toplumları birbirlerini yeterince tanımamaktadır,O zaman laleler arkadaşın kastettiği Türk devletleri Birliği nasıl kurulabilecektir?Edited (2/10/2013) by og2009
Edited (2/10/2013) by og2009
Edited (2/10/2013) by og2009
Edited (2/10/2013) by og2009
Edited (2/10/2013) by og2009
Edited (2/10/2013) by og2009
Edited (2/11/2013) by og2009
Edited (2/11/2013) by og2009
Edited (2/11/2013) by og2009
Edited (2/11/2013) by og2009
Edited (2/12/2013) by og2009
Edited (2/12/2013) by og2009
Edited (2/12/2013) by og2009
Edited (2/12/2013) by og2009
Edited (2/12/2013) by og2009
Edited (2/15/2013) by og2009

102.       Laleler
84 posts
 10 Feb 2013 Sun 12:27 pm

Avrupanın samimi olmadığını düşünüyorum, zaten meraklı değilim de farz edelim ki avrupayı isteyen biri olsaydım dahi, Kıbrıs ı bütün olarak yani Kıbrıs Rum Cumhuriyeti olarak kabul etmek ve Kuzey Kıbrısı tanımamamızı kabul edemezdim. Oradaki Türk askeri varlığına son vermemizi, yerel etnik gruplara özerklik. Hatta istanbulda özel ekümenlik. sur içi devlet. roma da papa gibi.

Daha bir kaç gün önce haberlerde gördüm Erdoğan Kıbrıs bir bütün değildir dedi diye Rum kesimi karşı çıkmış.

buarada ben asla ırkçı biri değilim, hatta ana dilde eğitimi kesinlikle desteklerim. Etnik grupların kendi dil ve kültürlerini bilmelerini normal karşılarım. Fakat toprak bütünlüğünü devletin bekasını sarsacak avrupanın saçma sapan isteklerini de hiç de samimi bulamam. Kendileri yapsınlar oldu olacak aynı şeyleri ya. Almanyadaki Türklere Türkçe konuştular diye ne eziyetler yapan Alman öğretmenler var. Zaten almak istemiyoruz da sizden de ne kopartsak kar hesabı bence.

103.       AlphaF
5677 posts
 10 Feb 2013 Sun 02:44 pm

eg2009´a

Türk soyundan gelen devletlerin şimdilerde bir yakınlaşma, ilerde de bir güçbirliği niyetleri olsa, halkları birlestirmekte  ortak bir alfabenin çok etkin olacağını akıl etmeleri için çok zeki olmalarına gerek yok.

Bu konuda göstermelik gayretler, beceriksiz komisyonlar filan da var - ama sanki ortak bir lisana ulaşmaktan çok bu işe tamamen mani olmak için uğraşıyorlar.

Kafanda bazı sorular var gibi, yukarıdaki sorunun gerçek sebepleri üzerinde kafa yorarsan, bilmecenin birçok parçaları yerine oturacaktır.

og2009 liked this message
104.       Laleler
84 posts
 10 Feb 2013 Sun 06:43 pm

Avrupa birliği kanunu diye uygulanan çok çok sevindiğim şeyler de var mesela artık halkın seçtiği kalıyor. İstedikleri kanunları yapıyorlar. Eskiden halkın seçtiği bile olsa kanun çıkarmaya korkarlardı istenildiği gibi olmazsa darbe olurdu. Yani gene biz kimi seçersek seçelim değişen birşey olmuyordu. Seçim de boşuna idi ozaman direk kendileri yönetselermiş ya. Şimdi artık darbe falan yapılamaz. Eski darbeciler de cezalarını çekiyorlar.

105.       ikicihan
1127 posts
 10 Feb 2013 Sun 07:28 pm

 

Quoting AlphaF

eg2009´a

Türk soyundan gelen devletlerin şimdilerde bir yakınlaşma, ilerde de bir güçbirliği niyetleri olsa, halkları birlestirmekte  ortak bir alfabenin çok etkin olacağını akıl etmeleri için çok zeki olmalarına gerek yok.

Bu konuda göstermelik gayretler, beceriksiz komisyonlar filan da var - ama sanki ortak bir lisana ulaşmaktan çok bu işe tamamen mani olmak için uğraşıyorlar.

Kafanda bazı sorular var gibi, yukarıdaki sorunun gerçek sebepleri üzerinde kafa yorarsan, bilmecenin birçok parçaları yerine oturacaktır.

 

ortak alfabe konusunda problem bizden kaynaklanmıyor...

 

"1991 ve hemen sonrasındaki yıllarda dil alanında Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinde önemli görüşmeler ve heyecanlı tartışmalar yapılır. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından “Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu” düzenlenir. Bu sempozyuma katılan delegeler Türk lehçeleri için tavsiye edilen 34 harfli ortak alfabeye imza atarlar. Bu alfabe, Türkiye Türkçesinde kullanılan Lâtin temelli alfabeye beş harfin daha ilâve edilmesiyle oluşturulur. İlâve harfler büyüklü küçüklü şunlardır: “Ä ä”, “Ñ ñ”, “X x”, “Q q”, “W w”. Bu toplantılar ve tartışmalar meyvesini vermeye başlar ve değişik zamanlarda Azeri, Türkmen ve Özbekler kademeli olarak Lâtin alfabesine geçmeyi kararlaştırırlar. Azerbaycan, 25 Aralık 1991′de Kiril harflerini bırakıp Lâtin alfabesine geçme kararı alır. Ancak “Ä ä” harfi yerine “Ə ə”yi kabul eder."

 

"12 Nisan 1993′te Türkmenistan, 2 Eylül 1993′te de Özbekistan Lâtin alfabesini kabul ederler. Bu iki Türk cumhuriyetinin kabul ettikleri alfabede 34 harfli ortak alfabeden sapma epeyce fazladır. Türkmenistan, farklı kodları benimseyerek, kabul edilen 34 harfli Türk alfabesinin biraz dışına çıkmış oldu ve “ı” yerine “y”, “y” yerine “ý”, “c” yerine de “j”yi kabul etti. Örnek olarak; “dizgici” veya “ürün toplayıcı” anlamlarına gelen “yıgıcı” kelimesi, “ýygyjy” şeklinde yazılınca, bu kelimenin yaşadığı bir başka lehçe ana dili olanlar için ilk andaki hızlı çağrışım yok edilmiş oldu. Türkiyeli birisi “yılını” kelimesini “”ýylyny” şeklinde görünce onda hiçbir çağrışım yapmaz. Özbekistan bir yandan “ş”, “ç” gibi harflerin İngilizcedeki yazılışları olan “sh” ve “ch”yi esas alırken bir yandan da yuvarlaklaşan “a” ile “o”nun tek kodla gösterilmesini kabul ederek iki farklı harfi birleştirmiş oldu. Lâtin temelli alfabeyi kullanan Türkler tarafından “çiçek” kelimesi “chichek” şeklinde yazılırsa, ilk bakışta farklı kod seçimini bilmeyenlerce bu kelimenin İngilizce sanılması kaçınılmazdır."

106.       harp00n
3993 posts
 10 Feb 2013 Sun 08:24 pm

Zaten ana dillerinden daha fazla konuştukları "Rusça" gibi ortak bir dilleri varken, sizce onları birleştirecek başka bir ortak dile ihtiyaç duyuyorlar mıdır ?

107.       Laleler
84 posts
 10 Feb 2013 Sun 09:03 pm

Aynı dili konuştuğumuz ve aynı kültürde olduğumuz Türklere alfabeden çatmışsınız da acaba Avrupalılarla ne gibi bir benzerliğimiz var ha evet hepimiz latin alfabesi kullanıyoruz dimi

108.       ikicihan
1127 posts
 10 Feb 2013 Sun 09:29 pm

 

Quoting Laleler

Aynı dili konuştuğumuz ve aynı kültürde olduğumuz Türklere alfabeden çatmışsınız da acaba Avrupalılarla ne gibi bir benzerliğimiz var ha evet hepimiz latin alfabesi kullanıyoruz dimi

 

i didnt start the latin alphabet project and if i was responsible for that i wouldnt start it, instead of this i would reform the old alphabet or at least use both of them together.

we once was using same alphabet, turkey moved to latin as part of the westernilization project, other turkic countries moved to cyrillic, all of them by force at the beginning. and the result we use different alphabets and even different letters in same alphabet for same sound.

109.       Laleler
84 posts
 10 Feb 2013 Sun 10:15 pm

yani ben Türk cumhuriyetlerini de lafın gelişi söyledim zaten yani illa da bir birlik içinde olmak istiyorsa diye. İlla da bir birlik oluşturmasına gerek yok.

110.       ikicihan
1127 posts
 10 Feb 2013 Sun 10:46 pm

 

Quoting Laleler

yani ben Türk cumhuriyetlerini de lafın gelişi söyledim zaten yani illa da bir birlik içinde olmak istiyorsa diye. İlla da bir birlik oluşturmasına gerek yok.

 

konu siyasi bir birlik değil. ama birbirine benzeyen türkî diller var. alfabedeki seslerin çoğu aynı, geniş bir alfabe de sunulmuş fakat aynı sese farklı karakterler seçilmesi çok yanlış. hadi sovyetler döneminde moskovanın baskısıyla bu yapılıyordu; istiklalini kazanmışsın, niye eski yanlışları tekrarlıyorsun. sözüm 20-30 sene kadar önce bu farklı karakterleri seçenlere.

(118 Messages in 12 pages - View all)
<<  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
-midir nedir
admin: The closest ... I can think of is "or ... O ... midir nedir -&g...
Hire professional hackers! (Telegrram: @Bl...
EmirKaplan77: We are a team of ... hackers. Our expertise is ... running exploits,...
Turkish Learning Books
qdemir: are you a new learner or do you want to take your Turkish to the next ...
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: The problem with angle brackets in messages should be resolved no...
Travelling to Turkey - personal experience...
Glovol: Turkey is a great country.
T-E
Sagredo: Rose Garden Make an effort to get into the rose garden. Because those...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
Random Pictures of Turkey
Most commented