Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
turkish level test
(32 Messages in 4 pages - View all)
1 [2] 3 4
10.       nifrtity
1806 posts
 12 Sep 2012 Wed 06:56 am

16. Gelecek yaz tatilini nerde _ geçireceksin________?

geçireceksin

Geçirdin

geçiriyordun

geçirmis

 

Don´t Know

17. Bizim restoran_ ımız___ çok ünlüdür.

ımız-

-mız

-ız

-ıyız

Don´t Know

18. Seiko saatleri_yin__ fabrika ___ Japonya’da.

-nin / -sı

-yin / -yı

-in / -ı

-sin / nı

Don´t Know

19. A. Banka nerede?
B. Banka kütüphane_nın_ yan__ında_.

-nin / -nında

-in / -nında

-nin / -ında

-yin / -ında

Don´t Know

20. _Gelecek_____ yaz, tatil için deniz kenarında bir yere gideceğim.

Geçen

Gelecek

Her

Hiçbir

 Edited (9/12/2012) by nifrtity

11.       nifrtity
1806 posts
 12 Sep 2012 Wed 07:03 am

. Yarın en iyi arkadaşımın doğum günü, _ onun___ için güzel bir hediye alacağım.

onun

o

senin

benim

Don´t Know

22. İtalyan arkadaşım, bana İtalya’dan hep şarap getir ir__.

-ecek

-ür

-ir

-er

Don´t Know

23. Patron, asla işe geç gelmez_______.

-ir

-sin

-iyor

-mez

Don´t Know

24. Araba kullanabilirim ama motorsiklet kullan__ amayabilrim____.

-abilirim

-amam

-amaz

amaya-bilirim

Don´t Know

25. A. Murat’ın doğum günü partisine gelecek misin?
B. Emin değilim. Gel_-emeyebilirim__________. Çünkü bu aralar çok yoğunum.

-mem

-emem

-ebilirim

-emeyebilirim

Don´t Know

26. Haydi bu akşam Bebek Caddesi’_ndeki____ Çin lokantasına gidelim.

-de

-deki

-ndeki

-ki

Don´t Know

27. Çocuk neşeyle koş_arak___ çocuk bahçesindeki arkadaşlarına doğru gitti.

-arak

-unca

-an

-tu

Don´t Know

28. Hikaye oku_mayı_____ çocukluğumdan beri çok severim.

-mak

-ma

-mayı

-mağı

Don´t Know

29. A: Ne türde filmler_den___ hoşlanırsın________?
B: Korku filmlerinden.

-den hoşlanır mısın?

-den hoşlanırsın

-i hoşlanırsın

hoşlanırsın

Don´t Know

30. Müzik dinleme yi___ severim ancak dans etmek__ten_ nefret ederim.

-yi / -ten

-den / -ten

-k / -i

-kten / -ten

Don´t Know

 

12.       nifrtity
1806 posts
 12 Sep 2012 Wed 07:09 am

Telefonda bana, “Seninle mutlaka konuş_mam__ gerek.” dedi.

-mam

-man

-ma

-malı

Don´t Know

32. Bence bu yaştan sonra senin, her gün düzenli olarak spor yap_man gerek_____

-malıyım

-mak gerek

-malısın

-man gerek

Don´t Know

33. İstanbul Üniversitesi’_nden____ geçen yıl mezun oldu.

-den

- ten

-ni

-nden

Don´t Know

34. Eğer yağmur yağar_sa___, bu piknikten vazgeçeriz.

-sa

-mış

-dı

none

Don´t Know

35. Her sabah yataktan kalk_tan_____ sonra, 10 dakika egzersiz yaparım.

-tan

-madan

-tıktan

-dıktan

Don´t Know

36. İşten dön__ünce_____ yemek yapacağım.

-ince

-ünce

-erek

-düm

Don´t Know

37. Duydun mu? James ve eşi tatilde Bodrum’a git_miş__ .

-ti

-iyor

-miş

-ecek

Don´t Know

38. Bu hafta sonu hem_____ çalışacağım _hemde___ spor yapacağım! Sadece dinleneceğim..Ali wa Ahmad ........huna

hem / hem de

hiç / asla

ne / ne de

hep / hep

Don´t Know

39. Ben beş yıl önce üniversitede okurken, o bir şirkette yönetici olarak çalış_acakmış_____.

-ıyordu

-tı

-acakmış

-ıyorsa

 

Don´t Know

40. Eğer o anlaşmayı yapabilseydik, şirketimiz markette lider bir konuma gel_eceğiz___.

-iyoruz

-irdi

-eceğiz

-irdik

 

Don´t Know

13.       nifrtity
1806 posts
 12 Sep 2012 Wed 07:10 amEdited (9/12/2012) by nifrtity

14.       nifrtity
1806 posts
 12 Sep 2012 Wed 07:11 am

 

Quoting nifrtity

 

That ıs my answers of that test

15.       Henry
2604 posts
 12 Sep 2012 Wed 04:42 pm

 

Quoting nifrtity

Those were my answers for that test

 

Thanks for adding your answers. I am also a learner, but I hope I can explain your errors to help you.

10] kitaplıkta = on/in/at the bookcase

Kitaplıkta dört kitap var = There are 4 books in the bookcase.

kitaplıktan = from the bookcase

Kitaplıktan bir kitabı seçtim = I selected a book from the bookcase.

11) Siz dün tiyatro .... git...... ?

If we see the subject is siz, then the verb at the end must agree with the subject. So it has to be gittiniz mi

I guess you know the rule that when a suffix starts with a vowel, it needs a buffer letter to join a word ending with a vowel

tiyatro + a/e (to the theatre)

= tiyatro+y (buffer letter) + a (for vowel harmony)

= tiyatroya (to the theatre)

Siz dün tiyatroya gittiniz mi? (Yesterday, did you go to the theatre?)

12) Yemekler güzel miydi?  (Was the food nice?)

which is different to .....Yemekler güzel mi? (Is the food nice?)

Evet harika.....

The question indicates past tense of the old Turkish verb for ´to be´. (imek)

imek (not used these days) = to be 

idi = it was

so the answer must also say ´it was´ (idi)

harika + idi (needs a buffer, so the i mutates to a y) to become

harika + ydı = harikaydı = it was fantastic

hasta (sick), hastayım (i am sick), hastaydım (I was sick)

see more explanations here

The same happens for the with suffix (ile)

Araba + ile = arabayla (by car, with a car) Edited (9/12/2012) by Henry [unwanted smiley]
Edited (9/12/2012) by Henry [added more]
Edited (9/12/2012) by Henry

nifrtity liked this message
16.       nifrtity
1806 posts
 12 Sep 2012 Wed 09:03 pm

 

Quoting Henry

 

 

Thanks for adding your answers. I am also a learner, but I hope I can explain your errors to help you.

10] kitaplıkta = on/in/at the bookcase

Kitaplıkta dört kitap var = There are 4 books in the bookcase.

kitaplıktan = from the bookcase

Kitaplıktan bir kitabı seçtim = I selected a book from the bookcase.

11) Siz dün tiyatro .... git...... ?

If we see the subject is siz, then the verb at the end must agree with the subject. So it has to be gittiniz mi ?

I guess you know the rule that when a suffix starts with a vowel, it needs a buffer letter to join a word ending with a vowel

tiyatro + a/e (to the theatre)

= tiyatro+y (buffer letter) + a (for vowel harmony)

= tiyatroya (to the theatre)

Siz dün tiyatroya gittiniz mi? (Yesterday, did you go to the theatre?)

12) Yemekler güzel miydi? (Was the food nice?)

which is different to .....Yemekler güzel mi? (Is the food nice?)

Evet harika.....

The question indicates past tense of the old Turkish verb for ´to be´. (imek)

imek (not used these days) = to be

idi = it was

so the answer must also say ´it was´ (idi)

harika + idi (needs a buffer, so the i mutates to a y) to become

harika + ydı = harikaydı = it was fantastic

hasta (sick), hastayım (i am sick), hastaydım (I was sick)

see more explanations here

The same happens for the with suffix (ile)

Araba + ile = arabayla (by car, with a car) 

thanks so much for your help

 

17.       Henry
2604 posts
 13 Sep 2012 Thu 03:34 am

Nifrtity, I am slowly checking your other answers.

Question 18 suggests to me that you do not understand possessive suffixes for 3rd person. (His/her/its)

O + nun = Onun (his/her/its) which possesses the next part

şey + i = şeyi (the thing of)

onun şeyi (his/her/its thing, the thing belonging to him/her/it)

Now let us look at the question

Seiko saatleri (The watches of Seiko) needs a suffix to show it owns the next word

Seiko saatleri end in a vowel, so we must use the nin suffix, for vowel harmony.

Seiko saatlerinin fabrika....

The 3rd person suffix for the possessed word is (s)i/ı/ü/u depending on vowel harmony, and whether the word ends in a vowel. This buffer letter ´s´ is only used for 3rd person suffixes

fabrika end in a vowel, so it must use the  suffix

frabikası

So together we have Seiko saatlerinin fabrikası (the Seiko watches´ factory)

Ahmet´in saati (Ahmet´s watch)

Ahmet´in saatleri (Ahmet´s watches)

Onun fabrikası (His factory)

Onun fabrikaları (His factories)

 

 

 

 Edited (9/13/2012) by Henry [spelling error]

nifrtity and Hend Yehya liked this message
18.       Henry
2604 posts
 13 Sep 2012 Thu 03:47 am

Nifrtity, the question 19 answer that you typed in red letters has a simple vowel harmony error.

kütüphanenin, but I guess you selected the correct answer from the choices provided.

 

nifrtity liked this message
19.       nifrtity
1806 posts
 13 Sep 2012 Thu 09:16 pm

20.       nifrtity
1806 posts
 13 Sep 2012 Thu 09:17 pm

 

Quoting nifrtity

Thanks so much

 

(32 Messages in 4 pages - View all)
1 [2] 3 4
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked