Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

  Beginner 3, section 5   >>   Past Tense   >>   Emre´nin otomobili

Emre´nin otomobili
Click to listen to the homework text:    

Emre uzun yýllar çok çalýþtý, para biriktirdi ve bir otomobil satýn aldý. Emre otomobilini çok seviyordu. Otomobil kýrmýzý renkli, üstü açýk, spor bir otomobildi.

 

Emre her gün otomobilini yýkýyordu. Otomobilin bir yeri kirlenince Emre çok üzülüyordu. Emre otomobile binmeden önce ayakkabýlarýný siliyordu. Otomobil çamur olsun istemiyordu. Çamurlu yollardan giderken otomobili yavaþ sürüyordu.

 

Bir gün Emre´nin bir arkadaþý otomobile bindi. Ayakkabýlarý çamurluydu. Otomobil kirlendi. Emre çok sinirlendi. Arkadaþýna baðýrdý. Bir daha hiç kimseyi otomobile almadý.

 

Emre otomobili sokaða park ediyordu. Sokak aydýnlýktý ama Emre yine de rahat edemiyordu. Bazen yataktan kalkýp pijamalarla sokaða çýkýyor ve otomobili kontrol ediyordu. Bazý geceler otomobilin içinde uyuyordu.

 

Emre´nin fazla arkadaþý yoktu ama bu çok önemli deðildi. Emre otomobile bir isim takmýþtý. Onunla konuþuyordu.

 

 

Sorular,

 

1. Emre biriktirdiði paralarla ne yaptý?

2. Emre en çok kiminle konuþuyor?

3. Emre ne zaman otomobili yavaþ kullanýyor?

4. Emre otomobile neden hiç kimseyi almýyor?

5. Emre´nin neden çok arkadaþý yok?

6. Emre geceleri neden uyanýyor?

7. Sizce Emre nasýl bir kiþi?


Homework assignment created by admin (12/1/2008)


View group
View lessonTurkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
Grammar
scalpel - -: You say it can mean different things in different contexts, bu...
E to T
tunci: Yes, kind of .. You can say that sentence in a ... simple w...
Turkik fil
natiypuspi: ... the video there is a movie. Could you tell me where can I find it?...
Free vocabulary e-book for Turkish teacher...
qdemir: You can download my vocabulary e-book ... Vocabulary ... at ... and ot...
simple e to t lutfen
john250: yardimin ... teşekkur ederim qdemir
T-E
og2009: GÜL ... Gül ... girmek ... ... ... ... gül ... gire...
Help,çıkarırcasına!!
scalpel - -: we use this idiom, acısını ... (pain + take out), when we t...
Merhaba!!
turkcekolay: ...
Help,çıkarırcasına!!
Blue Wizard: bazen beni ... ... sonra acısını ... ... can someone translate and...
Suddenly in turkish
ETurgut1974: ... ederim
Merhaba!!
qdemir: I cannot upset/hurt my love.
T-E
og2009: CEHALET Dünya tarihine ... belli bir bilim ve ... ... ... ... so...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented
Pronouns 1

Turkish lesson by admin
Level: beginner