Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

  Beginner 3, section 5   >>   Past Tense   >>   Emre´nin otomobili

Emre´nin otomobili
Click to listen to the homework text:    

Emre uzun yýllar çok çalýþtý, para biriktirdi ve bir otomobil satýn aldý. Emre otomobilini çok seviyordu. Otomobil kýrmýzý renkli, üstü açýk, spor bir otomobildi.

 

Emre her gün otomobilini yýkýyordu. Otomobilin bir yeri kirlenince Emre çok üzülüyordu. Emre otomobile binmeden önce ayakkabýlarýný siliyordu. Otomobil çamur olsun istemiyordu. Çamurlu yollardan giderken otomobili yavaþ sürüyordu.

 

Bir gün Emre´nin bir arkadaþý otomobile bindi. Ayakkabýlarý çamurluydu. Otomobil kirlendi. Emre çok sinirlendi. Arkadaþýna baðýrdý. Bir daha hiç kimseyi otomobile almadý.

 

Emre otomobili sokaða park ediyordu. Sokak aydýnlýktý ama Emre yine de rahat edemiyordu. Bazen yataktan kalkýp pijamalarla sokaða çýkýyor ve otomobili kontrol ediyordu. Bazý geceler otomobilin içinde uyuyordu.

 

Emre´nin fazla arkadaþý yoktu ama bu çok önemli deðildi. Emre otomobile bir isim takmýþtý. Onunla konuþuyordu.

 

 

Sorular,

 

1. Emre biriktirdiði paralarla ne yaptý?

2. Emre en çok kiminle konuþuyor?

3. Emre ne zaman otomobili yavaþ kullanýyor?

4. Emre otomobile neden hiç kimseyi almýyor?

5. Emre´nin neden çok arkadaþý yok?

6. Emre geceleri neden uyanýyor?

7. Sizce Emre nasýl bir kiþi?


Homework assignment created by admin (12/1/2008)


View group
View lessonTurkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
Please help me translate a sentence in a v...
qdemir: You can hear people omitting the letter r and the following vowel in t...
Grammar
Moha-ios: can anyone explain this? miş değilim thanks
T-E
og2009: çok sağ ol, ... ederim, Leo. Ellerine sağlık.
T-E: Events
Leo S: Bu nasıl? Hadi o gecenin ... olaylarin ... ... Senin ... kadarıy...
Turkish scientists analyze coldest region ...
harp00n: ...
t-e
og2009: çok ... ederim, Leo arkadaş. ellerinize ... ol.
I´m about to visit Turkey and lookin...
Juafin: You ... need to be covered except for when you are in religious places...
Thousands enjoy Eastern Express overnight ...
: ...
T-E
og2009: yorum ... sağ ... ... bize katkı sağladı. bazı ... makale ve dene...
miş oldum !!!
ssaglam: ... de -mış eki ... ... durumu ... ... anlamına gelir. Yani bu...
Audio Files Request
MCarlos: Hi Guys, I found the Vocabulary pages very nice and I want to thank y...
E=T
og2009: ÇOK ... EDERİM
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented
Fruits and vegetables

Turkish lesson by admin
Level: beginner