Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
TRANSLATING FROM ENGLISH [by using English grammar]
(38 Messages in 4 pages - View all)
[1] 2 3 4
1.       tunci
7149 posts
 25 Jul 2012 Wed 12:45 am

 

OLMAK  =  TO BE

a. Subject + BE

   I am a student.--->   Ben öğrenciyim

   You are a student---->Sen öğrencisin

   We are teachers  ----> Biz öğretmeniz

   Past tense form;

   I was a student.--->   Ben öğrenciydim

   You were a student---->Sen öğrenciydin

   We were teachers ---> Biz öğretmendik.


b. Subject + BE + Adjective

   The answer is wrong ---> Cevap yanlış[tır].

   The table is clean-----> Masa temiz[dir].

   Turkish is an easy language ----> Türkçe kolay bir dil[dir].

    Past tense form ;

    The answer was wrong ---> Cevap yanlış.

    The table was clean-----> Masa temizdi.

    Turkish was an easy language ----> Türkçe kolay bir dildi.

c. Subject + BE + Prepositional phares

   The hospital is outside the town ---> Hastane kasabanın dışında[dır].

   This is the place where I met her first time ---> Burası onunla ilk tanıştığım yer[dir].

    Past tense form ;

    The hospital was outside the town ---> Hastane kasabanın dışındaydı.

     This was the place where I met her first time---> Burası onunla ilk tanıştığım yerdi.

  --------------------------------------------------------------------------------

Moha-ios, mlennon, nifrtity, typistul and lana- liked this message
2.       tunci
7149 posts
 25 Jul 2012 Wed 12:48 am

 

HAVE / HAS [GOT] + COMPLEMENT

 

Spanish has some difficulties ---> İspanyolcanın bazı güçlükleri vardır.


My father has got two brothers ---> Babamın iki erkek kardeşi var[dır].


Do you have any brothers or sisters ? ---> Hiç erkek ya da kızkardeşiniz var mı ?


Mobile phones have bad effects on people ---> Cep telefonunun insanlar üzerinde kötü etkileri var[dır].

 

He has no self confidence ---> Onun özgüveni yok [tur].

 

I have got a good job ----> İyi bir işim var.

 
Moha-ios, nifrtity, typistul and lana- liked this message
3.       tunci
7149 posts
 25 Jul 2012 Wed 01:11 am

 

POSSESSIVE  with "s" 

 

Noun phrase + s + Noun phrase + is/are + complement

 

The child´s coat is very old ---> Çocuğun ceketi çok eski.

 

People´s opinions are also important ---> İnsanların görüşleri de önemlidir.

 

My friend´sister is a nurse ---> Arkadaşımın kızkardeşi hemşire[dir].

 

Zehra´s suitcase is over there ----> Zehra´nın valizi orada.

 

My uncle´s condition is serious ---> Amcam[Dayım]´ın durumu ciddi.

 

Yelda´s Turkish is good ---> Yelda´nın Türkçesi iyi.

Moha-ios, nifrtity and typistul liked this message
4.       tunci
7149 posts
 25 Jul 2012 Wed 01:29 am

 

POSSESSIVE  with "of"

 

The invention of phone is an important event

Telefonun icadı önemli bir olaydır.

 

The history of  Türkiye is very old

Türkiye´nin tarihi çok eski [dir].

 

The life story of the singer is in the newspaper.

Şarkıcı´nın hayatı gazetede.

 

The heart of the city is where I want to go.

Şehrin kalbi gitmek istediğim yerdir.

 

The witness of the event is  here.

Olayın tanığı burada.

Moha-ios and typistul liked this message
5.       tunci
7149 posts
 25 Jul 2012 Wed 02:20 am

 

HERE  IS / THERE IS NOT  [ VAR - YOK]

THERE ARE / THERE ARE NOT

----------------------------------------

There was / There were

---------------------------------------

 

There + is/are + Noun Phrase + Prepositional Phrase

 

There are a lot of flowers in the garden

Bahçede birçok çiçek var.

 

There is not much star in the sky tonight.

Bu gece gökyüzünde fazla yıldız yok.

 

There was a pen on the table.

Masada bir kalem vardı.

 

There were only 8 students in the class.

Sınıfta sadece 8 öğrenci vardı.

 


 

 

 

 

 Edited (7/25/2012) by tunci [corrected agac into cicek]

Moha-ios and typistul liked this message
6.       tunci
7149 posts
 25 Jul 2012 Wed 02:51 am

 

There + Model +  be + complement

 

There will be a short meeting tomorrow.

Yarın kısa bir toplantı olacak.

 

There could be some changes in the new report.

Yeni raporda bazı değişikikler olabilir.

 

There must be a solution to this problem.

Bu soruna bir çözüm olmalı.

 

There have been many wars in 20´th century.

20. yüzyılda birçok savaş olmuştur.

Moha-ios and typistul liked this message
7.       tunci
7149 posts
 25 Jul 2012 Wed 03:13 am

 

Pronoun + of [the] + Noun Phrase

 

Some of  the pens ---> Kalemlerin bazıları

Most  of  the kids ----> Çocukların çoğu

All of the nations -----> Halkların hepsi

A few of my friends ---> Arkadaşlarımdan birkaçı

A little of the liquid ----> Sıvının birazı

Most of the evidence ---> Kanıtların çoğu

-----------------------------------------------

I saw a few of her friends

Onun arkadaşlarından birkaçını gördüm.

 

We used up much of the water.

Suyun çoğunu tükettik.

 

Most of the evidence was invalid.

Kanıtların çoğu geçersizdi.

 

All of the books are interesting.

Kitapların hepsi [tümü] ilgi çekici.

Moha-ios, lana- and typistul liked this message
8.       tunci
7149 posts
 25 Jul 2012 Wed 11:43 am

 

Pronoun + Verb + Complement

 

Everyone was ready for the song contest.

Şarkı yarışması için herkes hazırdı.

 

Everyone goes to work on Mondays.

Herkes pazartesileri işe gider. [ Pazartesileri herkes işe gider.]

 

Neither wanted to get up early.

Hiçbiri erken kalkmak istemedi.

 

Each tells the story in a different way.

Herbiri hikayeyi değişik bir biçimde anlatır.

Moha-ios, nifrtity and lana- liked this message
9.       tunci
7149 posts
 25 Jul 2012 Wed 12:10 pm

 

TOO  

Subject + Verb + too + adjective + for me[you,him,her,us,them]

 

Chinese  is  too  difficult  for me to learn.

Çince benim öğrenemeyeceğim kadar zor.

 

The headache is too strong for her to endure.

Başağrısı onun dayanamayacağı kadar şiddetli.

 

That woman was too important for him to ignore.

O kadın onun için görmezden gelemeyeceği kadar önemliydi.

 

Holiday in Antalya was too attractive for him to say no.

Antalya´da tatil onun hayır diyemeyeceği kadar cazipti.

 

Moha-ios, ulak and lana- liked this message
10.       tunci
7149 posts
 25 Jul 2012 Wed 01:05 pm

 

Enough

Subject + Verb +  adjective + Enough + Complement


He is clever enough to understand this.

[O] Bunu anlayacak kadar zekidir.

 

They are brave enough to swim in a wavy sea.

[Onlar] Dalgalı denizde yüzecek kadar cesurlar.[cesurdurlar]

 

She is polite enough to apologize.

[O] Özür dileyecek kadar kibardır.

 

She is thoughtful enough to remember my birthday.

[O] Doğum günümü hatırlayacak kadar düşüncelidir.

 

We are strong enough to overcome the problems.

Sorunların üstesinden gelecek kadar güçlüyüz[dür].

Moha-ios, ulak and lana- liked this message
(38 Messages in 4 pages - View all)
[1] 2 3 4
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented